Wouter Deprez groeide op in het decor van de Eerste Wereldoorlog. Verblind door de meisjes en door de schaapachtigheid van zijn jeugd merkte hij er jarenlang nauwelijk iets van op. Maar op een dag ...
Belpop-encyclopedie Jan Delvaux komt elke week met een verhaal uit de Belgische muziekgeschiedenis aandraven.