Het is nu ook wetenschappelijk bewezen: 'ne lochting maakt vele goe'.
Gehoorproblemen hebben een grote impact op de levenskwaliteit, dat is geen nieuw feit. Denk aan sociale contacten, veiligheid en mediagebruik.
Geen idee of de Fransen al bekomen zijn van de depreciatie van hun charcuterie en saucissons door de Wereldgezondheidsorganisatie.    Maar dit moet er serieus inhakken: op een ...
'Het ziet ernaar uit dat president Xi Jinping de dominanatie van de VS in Oost-Chinese en de Zuid-Chinese Zee niet langer accepteert' schreven we goed anderhalf jaar ...
Bent u een man en hebt u vorig jaar naar Geubels en de Belgen gekeken? Dan werd u allicht uit uw comfortzone gesleurd door Philippe's stellige bewering - 'dees is écht waar!' - dat ...
Vanaf 5 november loopt in de Duitse bioscopen 'Erich Mielke - Meister der Angst', een docudrama over de meest gevreesde en gehate man achter het IJzeren Gordijn en de Berlijnse ...
Niet de Volkswagen Golf of een BMW, maar het kleine stadswagentje Smart (fortwo) is Frankrijks meest gestolen auto tussen juli 2014 en 30 juni 2015.
Walvissen, vissen, zeevogels en grote landdieren spelen een cruciale rol bij het verspreiden van belangrijke bodemnutriënten over het aardoppervlak en dus ook voor de landbouw.